3772

Nota biograficzna

Jerzy Boniński urodził się w Warszawie w 1955 roku. Studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie, gdzie w 1981 roku uzyskał dyplom w pracowni prof. Tadeusza Dominika. Od 1983 do 1989 roku był asystentem prof. Tadeusza Dominika, a w latach 1989–1996 asystentem prof. Zbigniewa Gostomskiego. Od 1996 jako adiunkt II-go stopnia prowadzi samodzielną pracownię rysunku na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP dla studentów od II-go do V-go roku. W 2012 otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

http://www.jerzyboninski.pl